fredag, mars 23, 2012

Så mye er friheten verdt

Jeg skjønner ikke Sofie Mathiassen helt i Dagens Næringsliv i dag. Kommentaren til Sofie Mathiassen.

Sofie Mathiassen starter slik: "Likestilling mellom menn og kvinner bør ikke handle om å gjøre kvinner og menn likere som gruppe, men om å gi hvert enkelt individ større frihet til å velge."

Dette er et utsagn som ikke betyr så mye, bortsett fra at det er komponert musikk som svinger i ørene for den som er engstelig for at kvinner skal slutte å ta på lebestift og riste putene i sofaen. Det er uklart hva utsagnet innebærer. Individuell frihet høres alltid flott ut, men hvis utgangspunktet før valg er skeivt, er ikke friheten allverdens å ha. Resten av kommentaren motsier denne starten.

Sofie Mathiassen skriver: "90 prosent av alle barn har barnehageplass nå mot 60 prosent i 2001. Likevel arbeider ikke norske kvinner flere timer nå."

Spørsmålet er hvorfor det er slik. Hvis en familie har mor og far i fullt arbeid på dagtid må barn være i barnehagen fra det våkner om morgenen til det er tid for middag, barne-tv og senga. Etter mitt syn er ikke problemet at foreldre jobber kortere tid i småbarnsperioden, men at det er kvinner som tar denne delen av familiens arbeide og at hun med det valget oppnår lavere grad av økonomisk selvstendighet på lang sikt.

Kan det være at kvinner ikke nødvendigvis vil gjøre dette hjemmearbeidet selv, men at hun, kanskje han også, ser det nødvendig at en i familien gjør det? La oss få menn hjemme 80 prosent i større grad.

Sofie Mathiassen skriver: "Men hvis vi kompenserer dem som velger bort selvstendighet og uavhengighet, gjør vi det samtidig lettere å velge akkurat det."

Skal kvinner rette seg helt etter det som hittil er anerkjente oppgaver, lønnsarbeide. Eller skal et samfunn også justere seg etter at en stor del av medlemmene ser ut til å ville prioritere oppgaver hjemme til tross for belønningen er dårligere økonomisk handlefrihet enn menn når begge er blitt 50?

Når vi har en slik kjønnsskjevhet i valgene i samfunnet. Hvorfor er det da gitt at det er tradisjonelle kvinnevalg som ikke skal kompenseres økonomisk? Uavhengighet er en viktig verdi. Det fins også andre, som frihet til å yte mer av yngelpleien selv.

Sofie Mathiassen skriver: "Så lenge kvinner har samme muligheter til å velge ingeniørutdannelse som menn, er det ingen grunn til å kompensere dem for at de ikke gjør det."

Så mye var friheten verdt

Som om ikke sykepleiere blir nødvendige fremover.

Sofie Mathiassen skriver: "Hvis vi tror at kvinner er hjelpeløse stakkarer eller fullstendig styrt av biologien, så bør kvinner beskyttes mot egne valg eller kompenseres for dem. Men hvis vi tror at kvinner er minst like kloke, sterke og selvstendige som menn, bør vi få velge friest mulig og selv ta konsekvensen av våre valg."

Så mye var friheten verdt

Bare den som velger etter de verdiene Sofie Mathiassen setter opp, kan anses å ikke være biologisk styrt eller en hjelpeløs stakkar.

0 Kommentarer:

Legg inn en kommentar

Abonner på Legg inn kommentarer [Atom]

Linker til dette innlegget:

Opprett en link

<< Startsiden